image

V pôvodne gotickom dome na Hlavnej ulici, ktorý pochádza z 14. storočia, prebehla v roku 1898 rekonštrukcia v secesnom štýle. Táto budova prešla viacerými úpravami v priebehu svojej histórie. V roku 1995 bola uskutočnená komplexná rekonštrukcia, počas ktorej bola odhalená alegorická maľba, dlhodobo schovaná pod omietkou. Jej tvorcom je košický maliar Július Éder.

Socialistickí reštaurátori fresku predtým zakryli, aby sa s ňou nemuseli zaoberať. Na freske je zobrazený boh obchodu Merkúr a scéna zo žatvy. Nachádza sa tam aj anjel s erbom Košíc v ruke, pričom časť úrody zo žatvy sa mu zdá byť mimo dosahu. Z toho vyvodzujeme, že majiteľom domu bol pravdepodobne podnikateľ, ktorý svojím obchodom prispieval aj mestu.

Podľa legendy bol majiteľom tohto domu miestny žobrák, ktorý žobral tak dlho a šikovne až si tento dom z týchto peňazí postavil. Socha tohto majiteľa sa dodnes nachádza na streche budovy a klobúkom zdraví a ďakuje všetkým, ktorí mu tieto peniaze poskytli.

Najfotografovanejším domom na Hlavnej ulici v Košiciach je práve Žobrákov dom, tak ho nazýva mnoho ľudí, hoci to je zjavná nesprávnosť, keďže žobrák nemá dom, iba ak by šlo o nejaký trik. A práve to údajne predstavuje celá legenda spojená s týmto domom. Podľa tejto legendy mal jeden žobrák toľko žobrať až mal na postavenie takéhoto domu. Aj keď to nie je pravda, mnohí dodnes týmto príbehom žijú.

Socha daného „žobráka“ je umiestnená v hornej časti domu. Z pohľadu zdola by sa to nemuselo zdať, ale žobrák je vysoký 1 meter a 40 centimetrov.

imageYour request has been submitted successfully.

image