image

Košice sa môžu pochváliť aj dosť netypickým prvkom, priamo v centre mesta a rovno na Hlavnej ulici majú totiž Vodorovnú fontánu! Ide vlastne o uzavretý kolobeh vody, ktorý sa na Hlavnej ulici prejavuje ako tečúci potôčik. Žiadny potôčik tu ale netečie, voda cirkuluje čerpadlami a ide tak o vodorovnú fontánu!

Vodorovná fontána je v Košiciach od rekonštrukcie centra mesta, ktorá prebehla počas vládnutia p. Rudolfa Schustera, ktorý okrem tejto fontány priniesol do Košíc množstvo ďalších veľmi zaujímavých a doteraz obdivovaných prvkov (napríklad spievajúcu fontánu, múzeum Dolná brána, múzeum letectva a ďalšie).

Zaujímavosťou je, že voda je do vodorovnej fontány privedená z mlynského náhonu. Vyviera pri bývalom obchodnom dome Prior a vteká do zeme pred Immaculatou, kde sa potrubím vracia späť na začiatok.

imageYour request has been submitted successfully.

image