image

Verejný cintorín v Košiciach je najväčší cintorín na Slovensku s plochou 32 hektárov, na ktorých je viac ako 30,000 hrobových miest. Je nádherný najmä počas dušičiek, kedy je celý vysvietený sviečkami a zdobený kvetmi.

V jarných, jesenných ale i letných mesiacoch však stojí aj za možno trochu netradičnú prechádzku. Nachádza sa v ňom totiž množstvo stromov a je pretkaný uličkami, na mňa pôsobí ako veľký park.

Ale je zaujímavý aj historicky. Vznikol koncom 19. storočia, kedy pôvodné mestské cintoríny už boli zaplnené. A nachádza sa v ňom aj niekoľko hrobiek, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami.

A tiež niekoľko pamätníkov padlých vojakov z 1. a 2. svetovej vojny. Jeho súčasťou je aj starý židovský cintorín.

imageYour request has been submitted successfully.

image