image

Moyzesova Park, situovaný v historickom centre Košíc, predstavuje významný mestský park a neoddeliteľnú súčasť ochrannej zóny v rámci Pamiatkovej rezervácie mesta Košice. Od svojho vzniku v 19. storočí si park udržiava pôvodnú dispozíciu vo forme malebnej aleje, ktorá sa tiahne pozdĺž celej Moyzesovej ulice.

Rozprestierajúc sa na takmer jednom kilometri, Moyzesova Park je kľúčovým prvkom mestského prostredia. Pôvodne známy ako Promenáda a neskôr premenovaný na Rákócziho okruh v roku 1892, park prešiel rôznymi vývojovými etapami, vrátane výsadby topoľov a ďalších úprav v roku 1910.

V roku 2013, keď sa Košice stali Európskym hlavným mestom kultúry, prešiel Moyzesova Park transformačnou rekonštrukciou. Park získal moderné osvetlenie, výrazne zvyšujúce jeho bezpečnosť. Pribudlo štyrikrát viac lavíc, špeciálne nádoby na triedený odpad a vytvorenie vedenia pre nevidiacich, čím sa park stal prístupnejším a priateľskejším pre všetkých návštevníkov. Moyzesova Park sa tak stal prvým v regióne, ktorý zaviedol vedenie, zabezpečujúc tak bezbariérový zážitok.

Rekonštrukcia zahŕňala aj výstavbu kvalitnej kilometrovej cyklotrasy, slúžiacej nielen cyklistom, ale aj korčuliarom a vozíčkárom. Dva ďalšie chodníky, jeden s povrchom z jemného štrku a druhý s hladkým asfaltom, prechádzajú cez park. Kilometrový pás kríkov, taktiež umiestnený pozdĺž celej dĺžky parku, slúži na zakrytie výhľadu na vozidlá z prilahlej ulice.

Pri vstupe na pozemky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika návštevníci nájdu množstvo lavíc a výraznú fontánu. Park, ktorý bol kedysi využívaný pre socialistické propagandistické tabule, sa od roku 2013 stal priestorom venovaným umeniu a kultúrnemu vyjadreniu. Medzi jeho umeleckými prvkami patrí aj socha Kľúč od českého sochára Jiřího Davida, inštalovaná v roku, keď malo Košice titul Európskeho hlavného mesta kultúry. Okrem toho sa v Moyzesovej ulici nachádza aj nádherná socha Štefana Moyzesa, podľa ktorého je pomenovaná nielen ulica, ale aj samotný park, prispievajúc k historickému a kultúrnemu významu tejto zelenej oázy v srdci Košíc.

imageYour request has been submitted successfully.

image