image

Múzeum Dolná brána je podzemné múzeum na Hlavnej ulici v Košiciach, nájdete ho v južnej časti ulice. Múzeum je otvorené od mája až do septembra.

Od nedávnej rekonštrukcie je otvorené v sobotu až do 22:00 večer a takto večer to môže mať aj celkom inú atmosféru.

Sú tu použité interaktívne prvky a múzeum bude baviť aj vaše deti. Prevedie vás košickými hradbami a minulosťou mesta.

V druhej polovici 13. storočia vyrástlo okolo mesta Košice mestské opevnenie, ktoré prešlo fascinujúcim vývojom a zanechalo nám množstvo stavebných etáp. Prvá trojica je pomenovaná podľa uhorských dynastií – ARPÁDOVSKÁ (1260-1290), LUXEMBURSKÁ (prelom 14. a 15. storočia) a KORVÍNOVSKÁ (druhá polovica 15. storočia). Následujú tri moderné bastiónové etapy, až sa dostaneme k posledným fortifikačným stavbám z rokov 1706 až 1710, ktoré vznikli počas povstania Františka II. Rákocziho.

Od roku 1783 začalo postupné búranie komplexného opevnenia, ale do dnešných čias sa zachovalo 26 fragmentov hradieb v rôznych častiach mesta. Areál Dolnej brány, najväčší a najzaujímavejší z nich, bol postupne odstraňovaný, pričom prvou obeťou bola arpádovská veža brány na konci 16. storočia.

Do konca 19. storočia fungoval zvyšok brány, kým v roku 1827 mesto asanovalo koridor mostu a luxemburskú vežu. Trosky brány pod zemou čakali 169 rokov na svoje zmŕtvychvstanie, ktoré prišlo počas rekonštrukcie Hlavnej ulice v rokoch 1996 a 1998. Mesto sa rozhodlo pre unikátne podzemné múzeum, ktoré vytvorili košickí pamiatkári PhDr. Marcela Durišová a Akad. arch. Jozef Duchoň. Projekt múzea je dielom Ing. arch. Alexandra Lamiho.

Dnes sa v archeologickom komplexe Dolnej brány konajú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, či už počas osláv Dňa mesta Košice alebo v rámci Košického kultúrneho leta počas letnej turistickej sezóny.

  • $$$$

imageYour request has been submitted successfully.

image