image

V Košiciach nenájdete staršie inžinierske dielo ako je Mlynský náhon. Je to technická pamiatka z 15. storočia.

Keďže jeho súčasťou bol aj vodný mlyn, pomenovanie má po ňom. Kedysi ho Košičania využívali najmä na oddych.

Už od 19. storočia tu však postavili aj vodné elektrické turbíny. Mlynský náhon bol kedysi pýchou Košíc a končil až za Jakabovým palácom.

V roku 1968 sa však jeho veľká časť zrušila a na to miesto sa postavila štvorprúdová cesta. Košice tak prišli o veľkolepú vodnú atrakciu.

Mlynský náhon začína pri Reštaurácii Ryba na Aničke a končí po 2 kilometroch pri Kultúrnom dome na Gorkého ulici. Odtiaľ už pokračuje podzemným potrubím až po ulicu Pri bitúnku, kde sa z neho stáva potok. Pod zemou tak preteká tiež v celkovej dĺžke cca 2 kilometre.

O obnovu pôvodného Mlynského náhonu alebo aspoň o jeho zveľadenie sa stále snaží OZ Mlynský náhon. Sú rôzne projekty ako by mohol vyzerať.

V zime sa na ňom dá korčuľovať, v lete člnkovať (pri reštaurácii Ryba).

imageYour request has been submitted successfully.

image