image

Levočský dom predstavuje svedectvo o neskorogotickej architektúre v Košiciach, siaha do 15. storočia a pyšne stojí na rohu Hlavnej a Univerzitnej ulice.

Tento dvojpodlažný dom, zdobený výraznou arkádou podporenou kameňovými konzolami nad vchodom, zdobí najvýznamnejšiu mestskú ulicu a drží titul najstaršieho neustále prevádzkovaného hostinca na Slovensku a jednej z najstarších štruktúr svojho druhu v celej Európe.

Intrigujúca história názvu domu sa odvíja v jeho raných časoch, pôvodne patril Košičanovi, kráľovskému kancelárovi a neskoršie arcibiskupovi, Jurajovi Satmárimu. Potom prešiel do vlastníctva komorského grófa a uhorského palatína Alexia Turza, ktorý ho v roku 1542, rok pred svojou smrťou, odkázal svojmu rodisku – meste Levoča – tým domu dal jeho meno. Odvtedy sa v ňom ubytovávali levočskí obchodníci.

V roku 1569 dom získalo mesto Košice, udržiavajúc jeho pôvodné využitie ako hostinec s ubytovaním. Postupne sa vyšvihol na významné postavenie, preslávil sa výnimočnými službami, priťahujúc pozornosť aj vyšších vrstiev spoločnosti. Významnou udalosťou bolo napríklad, keď v marci 1626 dom hostil svadobnú hostinu transylvánskeho kniežaťa Gabriela Betlena, vtedajšieho pána mesta, a Kataríny Brandenburskej.

V polovici 17. storočia prešiel dom zásadnou zmenou, keď v roku 1640 rád Jezuitov zriadil v jeho priestoroch lekáreň, uznávanú svojou odbornou úrovňou a patrila medzi najslávnejšie v celom Uhorsku.

Nasledujúce obdobia priniesli množstvo stavebných úprav a prestavieb domu. V 17. storočí bola do dvora pridaná renesančná arkáda, ďalej zvýrazňujúca pôvab domu. Dodnes Levočský dom pokračuje v očarovaní návštevníkov kombináciou renesančných a gotických architektonických prvkov, lákajúc ich, aby sa ponorili do jeho bohatej a stále sa rozvíjajúcej histórie.

Momentálne sa v jeho priestoroch nachádza piváreň Hostinec s vlastným pivom, na poschodí je Relax bar s možnosťou zahrať si pingpong, biliard, stolný futbal a iné. Je tu aj pizzéria.

imageYour request has been submitted successfully.

image