image

Univerzitný Kostol sv. Trojice, v minulosti nazývaný Jezuitský kostol alebo Univerzitný kostol, predstavuje príklad ranobarokovej architektonickej brilancie.

Postavený medzi rokmi 1671 a 1681, tento kostol bol zasvätený svätej Trojici a vystavaný na mieste pôvodnej gotickej budovy, ktorá slúžila ako rezidencia kráľovského guvernéra (Kráľovský dom).

Kostol získal svoje meno podľa uctievaných svätých mučeníkov Košíc a troch jezuitov – Marka Križina, Melichera Grodeckého a Štefana Pongráca, ktorí boli mučení v kráľovskom paláci v roku 1619 Jurajom I. Rákóczim.

Financovanie pre výstavbu poskytla Žofia Bátoriová, manželka Juraja Ráciho II., ktorá žiadala milosrdenstvo pre svojho manžela pre jeho účasť v proti-habsburskom povstaní.

Pôvodne patriaci Jezuitskému rádu od roku 1671 a neskôr Premonstrátskemu rádu od roku 1811, kostol zdobí erb oboch rodín nad svojím vstupom.

Fasáda kostola vyžaruje dôstojnú jednoduchosť s prvkami vyhasínajúcej renesancie, zdobená nikami so škrupinovitými oblúkmi a rámčekmi so plastickou kvetinovou výzdobou.

V rozšírenom presbytériu a nad tromi kaplnkami s bočnými oltármi sa otvárajú oratóriá do priestoru hlavnej lode, vytvárajúc priestorové usporiadanie typické pre barokovú architektúru kostolov.

Obraz hlavného oltára z roku 1854 zobrazujúci Nanebovzatie Panny Márie je dielom J. Peského, doplnený ilúznou architektonickou kulísou namaľovanou na stene presbytéria v roku 1796 košickým profesorom Erasmusom Schrottom, vytvárajúcou vizuálne pôsobivý 3D efekt.

Drevený epitaf Františka Rákociho I. z roku 1676 nájdeme na severnej stene presbytéria, zatiaľ čo bočné oltáre, stáje v presbytériu a precízne vyrezávané lavice sú z ranobarokového obdobia 17. storočia.

Krypta pod kostolom je miestom posledného odpočinku pre princeznú Žofiu Báthory a jej syna Františka I., pôvodne určenú ako miesto na pochovanie rodiny Rákóczi.

Kostol bol pôvodne súčasťou Košickej Univerzity, ktorá bola založená už v roku 1657. V 18. storočí ho záchvátili požiare a to v rokoch 1700 a 1793.

Košičania ho poznajú aj ako Maďarský kostol.

imageYour request has been submitted successfully.

image