image

Neďaleko centra Košíc stojí za návštevu aj Košická kalvária. Nájdete tu najväčší kalvársky kostol na Slovensku. Pochádza z 18. storočia a je nádhernou ukážkou baroka.

Cestou ku kostolu prejdete okolo 16 kaplniek, ktoré slúžili ako krypty pre zosnulých bohatých rodín. 14 z nich zobrazuje krížovú cestu a 2 boli vysvätené na počesť Panny Márie.

Na začiatku cesty je aj prameň Petrova studňa, pri ktorom stojí socha svätého Petra apoštola.

Až výjdete ku kostolu, uvidíte pred ním súsošie Golgoty – ukrižovaného Krista a dvoch zločincov. A tiež sochu svätého Jána Nepomuckého z roku 1860.

Kostol sa oplatí obísť celý dookola, na zadnej strane nájdete súsošie Pieta z roku 1840. Trasa na kalváriu začína pri košickom amfiteátri, na mieste ktorého bol predtým cintorín.

Kalvária je obklopená rodinnými domami a nad ňou je niekoľko panelákov a detských ihrísk.

Neďaleko kalvárie je nádherný cintorín Rozália, ktorý tiež stojí za návštevu!

imageYour request has been submitted successfully.

image