image

Hlavnú ulicu mesta Košice zdobí jedno z najkrajších barokových súsoší na Slovensku. Immaculata (Morový stĺp) je Súsošie Nepoškvrnenej Panny Márie pochádzajúce zo začiatku 18. storočia kedy bolo postavené ako poďakovanie tých, ktorí prežili mor, ktorý Košice trápil v rokoch 1709 až 1710.

Hlavným architektom sa stal známy košický staviteľ Tomáš Tornyosi a sochár Šimon Grimming.

V roku 1909 bola Immaculata oplotená tak ako je dnes a pri tomto oplotení boli k Immaculate pridané ďalšie sochy na piliéroch plota.

Sochy na oplotení predstavujú Svätú Alžbetu Durínsku, Svätú Margitu, Svätú Barboru a Svätú Alžbetu Portugalskú a dvoch anjelov: Svätého Gabriela a Svätého Michala archanjela.

Na vrchole morového stĺpa je vo výške 14 metrov socha Panny Márie s vencom na hlave s 12 hviezdami. Panna Mária symbolizuje vernosť, lásku a dobrotu a má chrániť mesto pred biedou a utrpením.

V súsoší sú aj sochy sv. Jozefa, sv. Šebastiána, sv. Ladislava a tiež Svätého Valentína, svätca všetkých zaľúbených.

Immaculata má na Hlavnej ideálne miesto, hneď vedľa nej je každý rok postavený hlavný vianočný stromček Košíc a práve tu začínajú vianočné trhy, tu je postavená aj tribúna na rôzne vystúpenia a podujatia (nielen počas Vianoc).

Na jej južnej strane je park a na severnej strane tečie tzv. vodorovná fontána – Čermeľský potok.

imageYour request has been submitted successfully.

image