Dominikánsky kostol v Košiciach

Dominikánsky kostol, tiež známy ako Kostol Nanebovzatia Panny Márie, sa nachádza v mestskej časti Staré Mesto na Dominikánskom námestí v Košiciach. Je to najstaršia dochovaná budova v Košiciach a zároveň najstarší kostol v meste.

História

Na rozdiel od mnohých iných cirkevných rádov, ktoré stavali kláštory v odľahlých oblastiach, dominikáni zakladali svoje kostoly a kláštory priamo v mestách už od 13. storočia. Dominikáni boli školení na aktívne kazateľstvo a patrili k žobravým rádom, žijúcim z milodarov. Preto svoje sídla umiestňovali na okraji miest blízko hradieb, a nie na centrálnych námestiach.

Dominikánsky kostol v Košiciach bol postavený okolo roku 1290 dominikánskymi mníchmi. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1303. Pôvodná budova však nie je identická s dnešnou stavbou, aj keď obsahuje architektonické prvky z pôvodného obdobia, ako napríklad hlavice oporných pilierov. Pri kostole vznikol aj kláštor, škola a iluminátorská dielňa, ktorá mala celosvetový význam.

V 14. storočí dominikáni vlastnili veľkú časť Dominikánskeho námestia. V roku 1336 uzatvorili dohodu s mestom Košice, kde v prospech mesta odstúpili časť pozemku výmenou za stavebný materiál. Tento materiál mohol byť použitý aj na výstavbu veže súčasného kostola.

Najstaršou časťou kostola je románska loď s pôvodne úzkymi oknami, ktoré sa pri barokovej prestavbe zväčšili. Veža kostola je umiestnená na severnej strane podľa pravidiel pre žobrácke rády.

Dominikánsky kostol 2
Dominikánsky kostol 2

Požiare

Kostol zažil niekoľko ničivých požiarov. Najvážnejší z nich vypukol 13. apríla 1556 a zničil tri štvrtiny mesta. Dominikáni museli opustiť Košice a presunúť sa do Trnavy, pričom správu svojho majetku zverili mestskému magistrátu.

Po ďalšom požiari v roku 1674 sa situácia zlepšila až po zásahu cisára Leopolda I., ktorý v roku 1697 nariadil návrat dominikánov do Košíc. Kostol bol prestavaný a v roku 1741 opätovne vysvätený.

Počas Uhorskej revolúcie kostol využívalo ruské vojsko ako sklad potravín. Na prelome 19. a 20. storočia prešiel kostol ďalšími úpravami, bola zvýšená jeho veža a pribudol nový organ.

Dominikánsky kostol 1
Dominikánsky kostol 1

19. a 20. storočie

V roku 1846 vypukol ďalší požiar, ktorý poškodil vežu a zničil vzácne knihy. Počas Uhorskej revolúcie v rokoch 1848 – 1849 bol kostol využívaný ako sklad potravín. V 70. rokoch 20. storočia boli na strope kostola objavené trhliny, ktoré sa ukázali byť len namaľovanými, aby kostol vyzeral starší.

V roku 2014 prešla veľká časť kostola reštauráciou.

Fresky a Oltáre

Kostol zdobia fresky od Štefana Vörösa z rokov 1750 – 1758, ktoré vytvárajú ilúziu otvoreného stropu. Hlavný oltár je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Kostol má štyri bočné oltáre, z ktorých jeden je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Fresky zobrazujú svätého Dominika, Katarínu Sienskú a Tomáša Akvinského. Kostol láka turistov aj svojimi rozľahlými pivnicami a kryptami pod Dominikánskym námestím.

Mapa: https://sk.mapy.cz/s/gehasajano

Ohodnoť nás

Vaše hodnotenie pre toto miesto

angry
crying
sleeping
smily
cool
Vložiť

Ideálne keby malo hodnotenie aspoň 140 znakov

image

imageYour request has been submitted successfully.

image