image

Najväčší a zároveň najkrajší kostol na Slovensku nemôže byť nikde inde ako v Košiciach! Katedrála sv. Alžbety je hlavnou dominantou Košíc a jednou z najstarších budov v meste.

Táto najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe bola postavená v 14. až 15. storočí a dokončená v roku 1508.

Má dve veže, pričom jedna z nich je bežne prístupná pre turistov. Z veže je nádherný výhľad na Košice, a samotné stúpanie po krásnych starých schodoch je zážitkom.

Hlavným prvkom námestia a celého mesta Košice je impozantná Gotická katedrála sv. Alžbety. Táto samostatne stojaca budova je najväčším kostolom na Slovensku a zároveň najvýchodnejšou katedrálou západného typu v Európe.

V rozmeroch meria 60,5 m v pozdĺžnej osi a 39,5 m v priečnej osi. Severná veža chrámu dosahuje výšku 58,5 m. Jeho výstavba prebiehala pod kráľovským dohľadom v niekoľkých etapách od roku 1380, a hoci je možné povedať, že dodnes nie je úplne dokončený. Pôvodne bol kostol sv. Alžbety navrhnutý ako päťloďová bazilika, no pod vplyvom prírodných katastrof a vojen získal inú podobu, konkrétne ako päťloďový dóm s krížovou loďou.

Napriek novogotickým úpravám po požiaroch a zemetraseniach v 19. storočí si stavba uchovala množstvo pôvodných gotických prvkov a cenných umeleckých diel. Medzi ne patrí nádherný severný portál s tympanónom, ktorý zobrazuje Posledný súd.

Zaujímavým prvkom je stredoveký chrlič vody v juhozápadnom rohu, ktorý má podobu škaredej ženy a pravdepodobne predstavuje manželku staviteľa Štefana. Týmto spôsobom ju vraj majster potrestal za nadmernú konzumáciu vína.

V interiéri kostola si zasluhuje osobitnú pozornosť hlavný oltár sv. Alžbety, postavený v rokoch 1474 až 1477. Jeho súčasťou je najväčší súbor 48 gotických tabuľových malieb v Európe. Na sochárskej a maľbárskej výzdobe oltára je viditeľný vplyv holandskej a švábskej umeleckej školy. Z liturgických predmetov sú najvzácnějšie diela zlatníckeho majstra J. Szilassyho z 18. storočia, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou.

imageYour request has been submitted successfully.

image