image

Na konci ulice stál..A vlastne nie. To je len úryvok z piesne. Stál na rohu Poštovej a Hlavnej č. 72. Postaviť si ho dal gróf Anton Csáky.

Nachádza sa na ňom umiestnený aj jeho erb ( hlava Turka) spolu s erbom jeho manželky Jozefy Szunyoghy (vojak na koni,) ktorá bola z rodu Dessewffyhových. Csákyho-Dessewffyho palác je určite najvýznamnejším palácom v Košiciach a od roku 1807 ho stihlo navštíviť niekoľko urodzených hostí. 

Cár Alexander I bol nielen prvý, ale aj prvý z významných hostí, ktorý ho v roku 1821 navštívil a prenocoval tu jednu noc.

V lete, konkrétne jún – august 1849 v ňom po býval ruský veľkoknieža Konštantín. Pomáhal rakúskemu cisárovi v boji proti maďarskej revolúcií.

V roku 1821 až 1837 mal palác v prenájme abovský župan barón Ignác Eötvös. Neskôr palác prevzala rodina Dessewffyhových až do roku 1928, keď palác predali rodine Majorovej a odišli do Maďarska.

Počas 1 ČSR tu sídlil Slovenský národný klub, od roku 1941 až do konca 2. svetovej vojny lekárska komora a Košické oddelenie Maďarského karpatského spolku.

Neskôr bol palác znárodnený a v roku 1959 bol upravený a usídlila sa tam Východoslovenská galéria do roku 1992. Ďalším podnájomníkom bol Ústavný súd Slovenskej republiky až do roku 2007.

Následne palác prešiel rekonštrukciou a znova sa stal palácom. Tentoraz palácom kníh. Ak sa pri výbere kníh unavíte, môžte si oddýchnuť pri dobrej káve a premeniť svoje sny na skutočnosť.

imageYour request has been submitted successfully.

image