image

Košice v čase Uhorska patrili pod jágerskú diecézu.Od jej vzniku v roku 1001 pribúdalo stále viac a viac veriacich. Po vyše 800 rokoch konkrétne 1804 dospeli k tomu, že bude lepšie založiť nové diecézy. Jedna vznikla v Košiciach pod patrónom sv. Andreja a biskupom Andrejom Szabóom.

Potrebovali nové sídlo a najvhodnejšie zároveň najbližšie boli štyri budovy na hlavnej ulici č. 28 ( vtedajšej Fő utcza). Spojením týchto budov vznikol Biskupský palác.

V roku 1841 vyhorel a začala rekonštrukcia, ktorá vyšla výborne. Dokonca tak dobre, že samotný rakúsko-uhorský cisár František Jozef I. poctil svojím pobytom toto miesto, hneď dvakrát (1851, 1857). 

Návštevou nepohrdli v roku 1849 ani Ľudovít Štúr a Jonáš Záborský. Ich návštevu dodnes pripomína pamätná tabuľa. 

Pripojením južnej časti budovy v roku 1893 vznikla knižnica a galéria obrazov biskupov. Monsignor Dr. Jozef Čársky bol jedným z mnoha biskupov, ktorí sa pokúšali zveľadiť biskupstvo v Košiciach. 

Biskupský úrad po smrti Monsignor Dr. Jozefa Čárskeho zostal od roku 1962 nevyužitý až pokiaľ nepadol socializmus.

Keď bol v roku 1995 pápež Ján Pavol II v Košiciach, Alojz Tkáč bol povýšený z biskupa na arcibiskupa. Slovensko rozdelili na dve arcibiskupstvá, bratislavsko-trnavské a košické. V Košiciach má sídlo v biskupskom paláci, ktorý je odvtedy arcibiskupským palácom.

imageYour request has been submitted successfully.

image